GLOBAL
HEALTH
ASSOCIATION

 

+32 470 46 37 11
Belgium Europe

Global Health Association (GHA) – TransContinental & TransDisciplinary Medicine & Health (TTMH)     Inloggen

Research (R)

Centre (C)

Journal (J)

Newsletter (N)

Science, Academy, School (SAS)

Movement (M)

Dear therapists and readers, 

We are excited to present together our first (E)-book to various therapeutic organizations. In the book, a new therapeutic model has been developed in which different healing modalities are used such as Reiki, Ayurvedic, Chinese, and Healthy Living Style Therapies to treat the different disorders so that the organ can recover to a “Purusha” State. The different organ-diseases of the ICD-11 are divided according to an Ayurvedic 15-Matrix-Model, with the Reiki (Be)-Treatments in order to re-balance the disturbed Chinese Energy-Meridians. Through these unique Integrative-Health-Combinations seen from the angle of the Ayurveda, Reiki and Chinese Energetic Science, the sick organ as well as the patient is purposefully brought into Re-balance so that the (Self-) Healing can be set in motion. This book has for the therapists and the readers certainly a surplus value, and will contribute to his general knowledge, which he can apply in his daily practice. 

The book can be purchased in different chapters according to interest in a particular organ or pathology. The motivation to write this book grew out of the realization that health is primordial for everyone and contributes to happiness and well-being, but especially that disease prevention through the application of complementary medicine as presented in this book will lead to a better health policy worldwide. 

We both wish you much reading pleasure!

Geachte therapeuten en lezers,

We zijn verheugd dat we samen onze eerste (E)-boek kunnen voorstellen aan verschillende therapeutische organisaties. In het boek is een nieuw therapeutisch model ontwikkeld waarin verschillende geneeswijzen worden ingezet zoals Reiki-, Ayurvedische-, Chinese-, en Gezonde Levens-Stijl-Geneeswijzen om de verschillende aandoeningen te behandelen, zodat het orgaan zich kan herstellen tot een “Purusha”-Staat. De verschillende orgaan-ziekten van de ICD-11 zijn opgedeeld volgens een Ayurvedisch 15-Matrix-Model, met daaraan gekoppeld de Reiki-(Be)-Handelingen teneinde Her-Balansering van de gestoorde Chinese Energie-Meridianen. Door deze unieke Integratieve-Gezondheids-combinaties bekeken vanuit de hoek van de Ayurveda, Reiki en Chinese Energetische Wetenschap, wordt doel-gericht het zieke orgaan zowel als de patiënt in Her-Balans gebracht zodat de (Zelf-)Genezing in gang kan worden gezet. Dit boek heeft voor de therapeuten, en de lezers, zeker een meerwaarde, en zal bijdragen tot zijn algemene kennis, die hij kan toepassen in zijn dag-dagelijkse praktijk.

Het boek kan in verschillende hoofdstukken worden aangekocht volgens interesse voor een bepaald orgaan of ziektebeeld. De motivatie om dit boek te schrijven is gegroeid uit het besef dat gezondheid primordiaal is voor iedereen en bijdraagt tot geluk en well-being, maar vooral dat ziekte preventie door toepassing van de complementaire geneeswijzen zoals in dit boek voorgedragen, zal leiden tot een beter gezondheidsbeleid wereldwijd.

Beiden wensen wij U alvast veel leesgenot!

REIKI E-BOOK SYNOPSIS

Download de PDF:

ebook